Chladící věže

Adiabatické chladiče

Adiabatický chladič kombinuje vlastnosti chladicí věže a suchého chladiče. Jedná se v základu o suchý chladič, který aby byl schopen dosáhnout nižších teplot chlazené kapaliny je opatřen na vstupu vzduchu do výměníku zvlhčovacím panelem.

Adiabatické vzduchem chlazené chladiče

Tento panel má za úkol navlhčit vzduch, který následně slouží pro ochlazení chlazené kapaliny proudící ve výměníku. Díky navlhčení vzduchu dochází k poklesu jeho teploty a je možné tedy chlazenou kapalinu chladit na nižší teploty anebo naopak i při vysokých teplotách okolního vzduchu - adiabatické chlazení.

Navlhčení je prováděno, jak již bylo zmíněno v zvlhčovacím panelu. Zvlhčovací panel je vrstva nasákavého materiálu, do kterého je přiváděna a odváděna voda. Oproti chladicí věži je ubytek vody odpařením velmi malý a tudíž provoz adiabatického chladiče je z ekonomického hlediska výhodnější. Dále nespornou výhodou adiabatických chladičů oproti chladicím věžím je jejich standardní nízká hlučnost.

Adiabatické chladiče jsou k dispozici v provedení s horizontální a radiálním průtokem vzduchu.

 Pro technickou specifikaci a cenovou nabídku prosím kontaktujte kancelář společnosti SOKRA.