Reference

Umprum - Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Dodávka 3 chladičů kapalin o celkovém výkonu 579 kW. 2 ks chladičů kapalin jsou v provedení "freecooling" jako řešení provozních nákladů na chlazení v zimních měsících. Dodané chladiče kapalin jsou v provedení "super tiché" z důvodu instalace na střeše v centru Prahy.

OS Liberec - oprava chladicího systému

Celkový chladicí výkon 166 kW v "super tichém" provedení jednotky. 

Hotel Diplomat Praha

FN Bulovka pavilon gynekologie

Technistone, s.r.o.

Federal Mogul

Crytur s.r.o.

Energocentrum Dolní oblast Vítkovice

Juta, a.s.

AB Scania Chrášťany

UCEEB ČVUT

Administrativní budova KOMWAG, Praha

Bazén Sušice

Tanex Vladislav

Altran Hořice

Odenwald CZ Tušimice

Penzion Český Krumlov

Global Bussines Kroměříž