Reference

Convatec Michalovce 2

Model: BZ164XIID-37/30-5/12-d-200
Chladicí výkon: 1 907 kW
Zdroj tepla: Zemní plyn
Termín zprovoznění: 2022

Absorpční 2° jednotka je zdrojem chladu pro klimatizaci výrobní haly (čisté prostory) a plně nahradila elektrické kompresorové jednotky.

Convatec Michalovce

Model: BDH52XII60/85-31/26-12/7-100
Chladicí výkon: 600 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z KGJ
Termín zprovoznění: 2021

Unikátní teplovodní absorpční jednotka s 2° vypuzením. Jednotka určena pro chlazení výrobní technologie zdravotnických produktů.

Global Bussines Kroměříž

Model: BDH7XI80/90-37/32-7/13/20
Chladicí výkon: 78 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z KGJ
Termín zprovoznění: 2020

Absorpční jednotka určená pro chlazení nové administrativní budovy v Kroměříži.

 

Teplárna Povážská Bystrica

Model: BDH10XII65/75-30/25-8/14-20

Chladicí výkon: 117 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z CZT
Termín zprovoznění: 2020

Absorpční jednotka využívající teplou vodu z CZT pro chlazení technologií teplárny.

Enviromental energy 2

Model: BDZ40XID-80/65-35/40-d-75-R1
Topný výkon: 1250 kW
Zdroj nízkoteplotního tepla: Teplá voda ze spalinových výměníků KJ
Termín zprovoznění: 2019

První absorpční tepelné čerpadlo obdobného typu instalované v ČR a SR.Absorpční tepelné čerapdlo je instalováno v energocentru, které je srdcem celého energetického systému. Absorpční tepelné čerpadlo má funkci předehřevu vratné vody z topného systému na 80 °C. Teplá voda následně postupuje do kogeneračních jednotek, které jí ohřívají na 90 °C.

Enviromental energy 1

Model: BDH34X70/90-31/26-7/14-50
Chladicí výkon: 400 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z KJ a ATČ
Termín zprovoznění: 2019

ACHJ Broad je zdrojem chladu pro vzduchotechnické jednotky výrobního závodu. Využívá teplou vodu připravovanou kogeneračními jednotkami, pro které je předehřívána absorpčním tepelným čerpadelm. Součástí dodávky je i chladicí věž s axiálním ventilátorem.

Slovintegra Levice Slovensko (Levitex)

Model: BDH101X91/105,6-35/28-8/15,1-100
Chladicí výkon: 1175 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z CZT
Termín zprovoznění: 2019

ACHJ Broad je zdrojem chladu pro vzduchotechnické jednotky výrobního závodu ZF. Teplota chlazené vody 8/15 °C. Jako zdroj tepla slouží systém centrálního zásobování teplem.

Energeticka Třinec

Model: BDS20X0.05-26/21-6/12
Chladicí výkon: 230 kW
Zdroj tepla: Nízkotlaká pára z parní turbníny 0,05 MPa
Termín zprovoznění: 2015

ACHJ Broad je určena k chlazení kancelářských a technologických provozů. Je navržena pro celoroční provoz s dodávkou chladicí vody 6/12 °C. Pro chladicí vodu je využit centrální rozvod výrobního závodu.

Hotel Zelená Laguna Slovensko

Model: BDH7x80/90-37/32-6/12-20
Chladicí výkon: 81 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z kogenerační jednotky
Termín zprovoznění: 2015

Absorpční chladicí jednotka Broad zajišťuje chlazení hotelového komplexu. Součástí dodávky je také otevřená chladicí věž Teva s tlumiči hluku na sání a výtlaku vzduchu.

Tedom Výčapy

Model: BDH9x75/8-35/25-6/12-20
Chladicí výkon: 100 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z kogenerační jednotky
Termín zprovoznění: 2015

Absorpční chladicí jednotka Broad zajišťuje výrobu chlazené vody pro systém klimatizace administrativních budov předního českého výrobce kogeneračních jednotek. Součástí dodávky je také otevřená chladicí věž Teva a ventilátorové konvektory Galletti.

UCEEB ČVUT

Model: BDH6X80/90-38,5/33,5-6/12-20
Chladicí výkon: 70 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z kogenerační jednotky a solárních kolektorů
Termín zprovoznění: 2014

UCEEB neboli Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov je objekt, který vznikl jako samostatný ústav v rámci ČVUT v Praze za přispění čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství. Cílem centra je přirozeně sladit výzkumné směry těchto fakult, které mají blízko k energeticky efektivním budovám.UCEEB je odezvou na jednu z nejvýznamnějších současných priorit Evropské unie zaměřenou na optimalizaci energetických úspor v budovách.

Jedná se o kombinovaný systém trigenerace a solárního chlazení (solární klimatizace), který slouží pro chlazení objektu a experimentální účely. Zdrojem tepla je teplá voda z akumulačních nádob, které jsou nabíjeny z kogenerační jednotky, solární soustavy nebo plynových kotlů. Vysoká teplota chladicí vody 38/33°C užmoňuje využít pro odvod kondenzančího tepla suchý chladič. Současně byla dodána také malá adsorpční chladicí jednotka pracující na principu sorpce do pevné látky.

ZOO Ostrava

Model: BCTDH70
Chladicí výkon: 45 kW
Zdroj tepla: Teplá voda ze solárních kolektorů
Termín zprovoznění: 2013

Jedná se o systém solárního chlazení (solární klimatizace). Dodaná absorpční chladicí jednotka je v kompaktním provedením, což je unikát na trhu absorpčních zařízení. Jednotka je tedy v jednom celku včetně chladicí věže a čerpadla chlazené a chladicí vody včetně veškerých nezbytných periferií měření a regulace. Její instalace je ve venkovním prostředí na střeše pavilonu Evoluace. Zařízení je navrženo jako solární chlazení, kdy je zdrojem tepla teplá voda připravovaná v solárních kolektorech.

OC Fontána Teplice

Model: BS71X1.0-33.5/28.5-6/12-75
Chladicí výkon: 2x 830 kW
Zdroj tepla: pára 0,9 MPa
Termín zprovoznění: 2013

Zařízení Broad je určeno pro chlazení obchodního centra Fontána v Teplicích. Absorpční jednotky využívají jako pohonnou energii páru z parního rozvodu CZT. Jsou instalovány dvě jednotky každá o výkonu 830 kW (chlazená voda 6/12°C) . Jednotky jsou v provedení 2° a dosahují tepelné účinnosti COP=1,36. Zajímavostí projektu je využití pro chlazení absorbéru a kondenzátoru každé jednotky dvou suchých chladičů namísto častěji využívaných chladicích věží. Suché chladiče byly také dodávkou společnosti SOKRA. Suché chladiče byly projektantem zvoleny z důvodu minimalizování hlukové zátěže okolí od strojního chlazení a také z důvodu jejich využití pro „freecooling“ obchodního centra v zimním období.

Tedom Jablonec nad Nisou

Model: BCTDH114(74)-80/90-8/13
Chladicí výkon: 74 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z kogeneračních jednotek
Termín zprovoznění: 2013

Trigenerační systém ve výrobním závodě TEDOM.

Unikátní kompaktní absorpční chladicí jednotka je kompletně vybavena, včetně chladicí věže a čerpadla chlazené a chladicí vody a dalších nezbytných periferií měření a regulace. Jednotka je umístěna ve vnitřním prostoru haly ze kterého chladicí věž nasává přes žaluzii venkovní vzduch a vyfukuje ho přes výfukový nástavec do venkovního prostředí. Jednotka je určena pro přípravu chlazené vody pro ventilátorové konvektory, kterými jsou chlazeny kancelářské prostory.

SI HECU Levice Slovensko

Model: BDH430X90/110-32/25-6/12-400
Chladicí výkon: 5 000 kW
Zdroj tepla: teplá voda z plynové turbíny
Termín zprovoznění: 2013

Absorpční jednotka je dodána včetně hydraulického modulu a chladicích věží 12 MW. Jednotka využívá teplou vodu z plynové turbíny. Chlazená voda se využívá zpětně pro chlazení plynové turbíny.

Brano Zubří

Model: BDH9X80/90-37/32-6/12-20
Chladicí výkon: 150 kW
Zdroj tepla: teplá voda z kogenerační jednotky
Termín zprovoznění: 2012

Zařízení BROAD je určeno pro technologického chlazení (vstřikolisů) výroby plastových dílů pro automobilový průmysl. Jako zdroj tepla je využívána teplá voda z kogenerační jednotky. Díky zapojení kogenerační jednotky a absorpční jednotky do jednoho systému je dosaženo současné výroby tepla, chladu a elektřiny a jedná se o systém trigenerace. Dodávku a instalaci jednotky provedla společnost Menergo a.s.

Nestlé Prievidza Slovensko

Model: BDHY20(21)X-90/105-30/25-8/14
Chladicí výkon: 250 kW
Zdroj tepla: teplá voda z kogenerační jednotky
Termín zprovoznění: 2012

Absorpční chladicí jednotka je dodána v kompaktním provedení pro venkovní instalaci. Včetně veškerých nezbytných prvků hydraulického systému a chladicí věže. Zdrojem tepla je teplo vyrobené v kogenerační jednotce. Chlazená voda je využívána pro chlazení výměníku vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách, které větrají výrobní proces potravin. Společně s absorpční jednotkou byla také dodána kompresorová jednotka o výkonu 124 kW.

Varroc Automotive Systéms, s.r.o. Rychvald

Model: BDH26X90/110-34/29-6/12-30
Chladicí výkon: 300 kW
Zdroj tepla: teplá voda z technologického provozu
Termín zprovoznění: 2012

Absorpční chladicí jednotka zužitkovává teplou vodu, která byla vyrobena v důsledku spalování chemikálií z technologického procesu výroby. Její určení je pro následné chlazení výrobního procesu automobilových svítilen. Společně s jednotkou byla také instalována uzavřená chladicí věž.

Energocentrum Dolní oblast Vítkovice

Model: BDH22X70/90-30/25-7/12-30
Chladicí výkon: 259 kW
Zdroj tepla: teplá voda z kogeneračních jednotek
Termín zprovoznění: 2012

Absorpční chladicí jednotka Broad je navržena pro chlazení multifunkčního sálu „Gong“, který byl vybudován z bývalého plynojemu v areálu společnosti Vítkovice Machinery Group a.s.. Jednotka vyrábí chlad z teplé vody, kterou produkují dvě kogenerační jednotky. S absorpční chladicí jednotkou byla také dodána chladicí věž a kompresorová chladicí jednotka s oddělenými kondenzátory o jmenovitém výkonu 544 kW. Jednotka je ovládána pomocí nadřazeného centrálního řídicího systému MaR.

Avion Shopping Park Ostrava

Model: BDH112X75/85-30/25-6/12-150
Chladicí výkon: 1300 kW
Zdroj tepla: teplá voda CZT
Termín zprovoznění: 2012

Pro uvedený projekt společnost SOKRA dodala kompletní technologické zařízení strojovny chladu o celkovém chladicím výkonu 1300kW. Součástí dodávky byla absorpční chladicí jednotka (Qchl=1300 kW), otevřená chladicí věž (Qchl=3000 kW), suchý chladič pro volné chlazení (free-cooling) (Qchl=600kW) a deskový výměník tepla pro oddělení primárního a sekundárního topného okruhu. Absorpční jednotka je napájena horkou vodou z CZT od společnosti Dalkia. Tento okruh je oddělen bezpečnostních důvodů pomocí deskového výměníku.

Tesco Jaroměř

Model: BDH14X-80/90-33/26-6/12-20
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 168 kW
Počet jednotek: 1ks
Zdroj tepla: solární kolektory + trigenerace
Termín zprovoznění: 2011

Kombinovaný systém solární klimatizace a trigenerace s absorpční jednotkou BROAD je určen pro klimatizaci obchodních prostor hypermarketu TESCO v Jaroměři. Napájecím médiem je teplá voda od kogeneračních jednotek, které vyrábějí elektrickou energii a teplou vodu a zároveň je zde instalován systém solárního ohřevu teplé vody pro kombinovaný provoz. Zařízení pracuje v automatickém režimu pomocí BAS centrálního řízení budovy.

OKD OKK a.s.

Model: BZ582XE-18/28-d-500
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 6767 kW (13534 kW)
Počet jednotek: 2ks
Zdroj tepla: koksárenský plyn
Termín zprovoznění: 2010

Absorpční chladicí jednotky BROAD jsou určeny k chlazení technologie čištění koksárenského plynu. Chod absorpčních chladicích jednotek BROAD je zajištěn využitím koksárenského plynu. Navržené řešení tj. využití přebytečného koksárenského plynu zajišťuje značné provozní úspory díky zvýšení účinnosti odlučování chemických prvku z plynu. Jednotky jsou dodány včetně čerpadlových sad a chladicích věží 20 MW.

Panasonic Planá

Model: BDH11X-70/90-33/27-7/12-20
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 130 kW
Zdroj tepla: teplá voda 90 °C z kogenerační jednotky
Termín zprovoznění: 2009

Zařízení BROAD je zapojeno do centrálního systému chlazení technologie výroby a klimatizace prostředí nové výrobní haly společnosti Panasonic Electric Works v Plané u Mariánských Lázní. Absorpční chladicí jednotka BROAD je napájena teplou vodou z kogenerační jednotky, která vyrábí elektrickou energii spalováním zemního plynu. Jednotka je řízena sofistikovaným autonomním řídicím systémem budovy a všechny provozní stavy jsou přenášeny na monitorovací server společnosti BROAD. Lze tedy monitorovat chod jednotky z kteréhokoliv místa na světě.

AC Vinice Pardubice

Model: BDH26IX-85/95-33/27-6/12-30
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 300 kW
Zdroj tepla: teplá voda 90 °C z CZT
Termín zprovoznění: 2009

Kompletní dodávka technologie absorpčního chlazení včetně otevřené chladicí věže. Budova je postavena nejmodernější stavební technologií v energetické třídě A. Zdrojem tepla je teplá voda ze systému centrálního zásobování teplem společnosti Elektrárny Opatovice o maximálním tlaku 2,4MPa a teplotě 90°C.

Synthomer Sokolov

Účel chlazení: technologie výroby kyseliny akrylové a jejích esterů
Model: BDH49X0,12-29,5/24-5/10-50
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 565kW (celkově 1260 kW)
Počet jednotek: 4 ks
Zdroj tepla: pára 0,12MPa
Termín zprovoznění: 2008 prosinec / leden 2009

Absorpční chladící jednotky nahradily kompresorové chladicí zařízení, které již nesplňovalo ekologické normy na použitá chladiva. Vybrané chladicí absorpční jednotky BROAD využívají odpadní páru z výrobního procesu a tím dosahují značných provozních úspor oproti původnímu kompresovému chladicímu zařízení. Instalace je výjimečná dosažením nízké teploty chlazené vody pro technologii +5°C. Provoz absorpčních chladicích jednotek je neustále sledován dálkovou zprávou servisního oddělení společnosti SOKRA a Broad.

Svoboda Press, s.r.o.

Model: BDH46IX75/95-34/27-6/12-75
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 530 kW
Zdroj tepla: teplá voda 95°C
Termín zprovoznění: 2008

Zařízení BROAD je zapojeno do centrální rozvodu chlazené vody. Tento systém absorpčního chlazení byl zvolen díky celkové koncepci zpětného získávání tepla ze spalin sušících pecí rotačních tiskařských strojů. Stroj vyrábí chlad z tepla, které by za normálních podmínek bylo komínem vyfouknuto do atmosféry. Absorpční stroj BROAD je použit jako doplňkový stroj pro turbokompresorové chlazení, které v současné době již výkonově nestačí uchladit centrální klimatizaci a rotační stroje. Zařízení pracuje v automatickém režimu pomocí BAS centrálního řízení budovy.

Instaplast

Model: BCTDH70(45)-73/83
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 45 kW
Počet jednotek: 1ks
Zdroj tepla: teplá voda 83°C ze slunečních kolektorů
Termín zprovoznění: 2008

Kompaktní absorpční chladící jednotka je instalována pro chlazení vstřikolisů pro výrobu platových fitinek. Jednotka je poháněna teplou vodou z deskových solárních kolektorů umístěných na střeše výrobní haly. Jednotka je vybavena kompletním hydraulickým systémem s čerpadly chlazené a chladicí vody i otevřenou chladicí věží včetně kompletního automatického řízení. Jedná se tak o zařízení typu Plug-and-Play bez nutnosti většího rozsahu investičních nákladů na instalaci.

Krajský úřad Královehradeckého kraje

Model: BDH60IX95/85-34/27-6/12-65
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 700 kW
Zdroj tepla: teplá voda 95°C o tlaku 1,2 - 2,4MPa z CZT
Termín zprovoznění: 2007

Zařízení BROAD je zapojeno do centrálního systému klimatizace administrativních prostor nově vznikajícího RegioCentra Nový pivovar v Hradci Králové. Napájecím médiem je teplá voda ze systému CZT International Power Opatovice, a.s. o vysokém přetlaku až 2,4MPa. Zařízení pracuje v automatickém režimu pomocí BAS centrálního řízení budovy. Jednotka je řízena přes internetové rozhraní a všechny provozní stavy lze monitorovat z kteréhokoliv místa na světě.

Parkhotel Plzeň

Model: BDH10IX110/125-37,5/32-6/12-15
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 120 kW
Zdroj tepla: teplá voda 95°C o tlaku 1,6 - 2,4MPa z CZT
Termín zprovoznění: 2007

Zařízení BROAD je zapojeno systému klimatizace nového konferenčního centra, které má největší sál v Plzni a dále je chlazena nová recepce. Napájecím médiem je teplá voda ze systému CZT Plzeňské teplárenské, a.s. o vysokém přetlaku až 2,4MPa. Pro účely chlazení absorpční jednotky je využit venkovní bazén, který je vyhříván odpadním teplem z chladicího stroje. Zařízení pracuje v automatickém režimu pomocí BAS centrálního řízení budovy.

RWE Transgas

Model: BD31N85/95-31/25-7/12-30
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 360 kW
Zdroj tepla: teplá voda z kogenerační jednotky
Rok zprovoznění: 2003

Zařízení BROAD je zapojeno do systému klimatizace kancelářských prostor centrály společnosti RWE v Praze. Napájecím médiem je teplá voda od kogeneračních jednotek, které vyrábějí elektrickou energii a teplou užitkovou vodu. Zařízení pracuje v automatickém režimu pomocí BAS centrálního řízení budovy.

ZČU Plzeň

Model: BDH41IX95/85-32,5/27-6/12-40
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 480 kW
Zdroj tepla: teplá voda 95°C o tlaku 1,2 - 2,4MPa z CZT
Termín zprovoznění: 2006

Zařízení BROAD je zapojeno do centrální systému klimatizace univerzitních prostor, jako jsou posluchárny, knihovna, informační centrum atd. Napájecím médiem je teplá voda ze systému CZT Plzeňské teplárenské, a.s. o vysokém přetlaku 2,4MPa. Zařízení pracuje v automatickém režimu pomocí BAS centrálního řízení budovy.

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše